1. Taraflar:
www.megatasarim.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Mega Tasarım Gültepe Mah. Albayrak Bulvarı No:5 Albayrak Meydanı DENİZLİ adresinde mukim Mega Tasarım, bundan böyle “megatasarim.com” olarak anılacaktır.
www.megatasarim.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı, bundan böyle “Üye" olarak anılacaktır

2. Sözleşmenin Konusu:
İşbu Sözleşme’nin konusu Mega Tasarım’un sahip olduğu internet sitesi www.megatasarim.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:
Üye, www.megatasarim.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, megatasarim.com’un, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Gerçeğe aykırı bilgi vermenin cezai sorumluluklarına katlanır.
Üye, www.megatasarim.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Mega Tasarım karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Mega Tasarım’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
Üye, www.megatasarim.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
Üye, Mega Tasarım internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
www.megatasarim.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Mega Tasarım ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Mega Tasarım’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Mega Tasarım, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.megatasarim.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Mega Tasarım’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Mega Tasarım bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Mega Tasarım’nir üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Yargıya intikal eden olaylarda Üye, Mega Tasarım'nin ödemek durumunda kalacağı yargılama giderleri ve vekillik ücretlerini Mega Tasarım'ye ödeyecektir.
Mega Tasarım’un her zaman tek taraflı olarak, gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Mega Tasarım’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Mega Tasarım'nin üyenin üyeliğini silmeksizin, salt siteye yerleştirdiği dosya, yazı, resim ve görüşleri dilediği zaman siteden kaldırmak konusunda sınırsız yetkisi mevcut olup, bunun için haklı sebep beyan etmek zorunda değildir.
www.megatasarim.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Mega Tasarım’un mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
Mega Tasarım tarafından www.megatasarim.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
Mega Tasarım kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Mega Tasarım, üyenin www.megatasarim.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, üyelik bilgilerinin Mega Tasarım tarafından kullanımına muvafakat ettiğini, bundan dolayı herhangi bir ad altında hiç bir hak-alacak talebinde bulunmayacağını kabul eder.
www.megatasarim.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.megatasarim.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
Mega Tasarım, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.megatasarim.com web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
Mega Tasarım, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Üye, siteye her girdiğinde, sitede o anda mevcut ve görünür olan üyelik koşullarına ıttıla etmiş ve kabul etmiş sayılır. Mega Tasarım'nin üyelik koşullarıyla ilgili değişklikleri başka bir yolla tebliğ etmesine gerek yoktur.
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

İletişim

  • [email protected]
    0258 24 11 999
    Gültepe Mah. Alparslan T. Bulvarı No:5
    Albayrak Meydanı Merkezefendi / DENİZLİ

Takip Eder Misin?